You are here:: แผนกต่าง ๆ kemfac
 
 

promotional materials

 
 
 
 

pracharat-1
บริษัท เคมแฟค จำกัด
ร่วมออกบูธงาน

"สานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559
ทางบริษัท ได้นำสินค้าคุณภาพ ตรากระทิงคู่ มาให้เกษตรกรให้เลือก
ซื้อกลับไปใช้กัน

post-shadow

 
 
 
 
left direction
right direction
ยางพารา
ข้าว
อ้อย
มังคุด
ลำไย
ทุเรียน
 มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน
มะม่วง
มะเขือเทศ
สับปะรด
ข้าวโพด