You are here:: Home
 
 
อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

arrow เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 ทาง บริษัท เคมเทรด และ บริษัท เคมแฟค จำกัด ได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่
จากการแนะนำของ คุณสมคิด ธีระบุญชัยกุล

โรงเรียนนี้ เปิดมาแล้ว 60 ปี มีชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา 3 จำนวน นร.ทั้งสิ้น 202 คน ครู ทั้งสิ้น 12 คน และลูกจ้าง พนักงานราชการ 2 คน กีฬาเด่น คือ ฟุตบอล, ตะกร้อ และ
วอลเล่ย์บอล

เหตุผลที่ เลือก รร.นี้
คุณสมคิด ให้เหตุผลว่า : รร.เป็น รร.ที่เคยศึกษา (เป็นศิษย์เก่า) จึงอยากมีกิจกรรมกับ รร.นี้เพื่อสนับสนุนให้เล่นกีฬาให้มากๆ
ผลการทำกิจกรรม : ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นร.ดีใจกันมาก ประทับใจ สุดท้ายท่าน ผอ.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตอบแทนด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

กลับหน้าหลัก/Back to Main Page