You are here:: Home
 
 
อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านถนน

arrow เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ทาง บริษัท เคมเทรด และ บริษัท เคมแฟค จำกัด ได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านถนน
จากการแนะนำของ คุณสำเริง กุยรัมย์
โรงเรียนนี้ เปิดมาแล้ว 70 ปี มีชั้น อนุบาล  ถึง ประถมศึกษา 6 จำนวน นร.ทั้งสิ้น 73 คน ครู ทั้งสิ้น 7 คน กีฬาเด่น คือ ฟุตบอล, กิจกรรมออกกำลังเข้าจังหวะ นร.ชนะเลิศประกวด
ฮูล่าฮูป ประจำ จังหวัด                        

เหตุผลที่ เลือก รร.นี้ คุณสำเริง ให้เหตุผลว่า : รร.เป็น รร.ชนบท ขาดแคลนจริงๆ
แต่ นร.ก็มีความกระตือรือล้น มีวินัย และรักกีฬา นร.บางคนมีความใฝ่ฝันจะเป็น นักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งที่ จังหวัด.บุรีรัมย์ มีสโมสรกีฬาอาชีพหลายแห่ง และมี
สนามฟุตบอลมาตรฐาน คือ สนาม ไอโมบาย

ผลการทำกิจกรรม : ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นร.ดีใจกันมาก ประทับใจ ท่าน ผอ.ต้อนรับด้วยการแสดงรำต้อนรับ จากนร. และโชว์การแสดงที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศมา คือ การแสดงฮูล่าฮูป ให้ชม มีผู้ปกครองให้เกียรติมาร่วมงานด้วย
สุดท้ายท่าน ผอ.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตอบแทนด้วยความยินดีอย่างยิ่ง


กลับหน้าหลัก/Back to Main Page