You are here:: พลาสติกชนิดต่างๆ
 
 
logo kemtrade plastic factoryพลาสติกชนิดต่างๆ
พลาสติกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงพลาสติก                                 
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว
และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้ พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเชื่อมต่อ
ระหว่างโซ่ พอลิเมอร์น้อย มาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ตัวอย่าง
พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของ
พลาสติกในตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่


peพอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE)
เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อยแต่
อากาศผ่านเข้าออกได้ มีลักษณะขุ่นและทน
ความร้อนได้พอควร เป็น
พลาสติกที่นำมาใช้
มากที่สุดในอุตสาหกรรม เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง
ขวด แท่น
รองรับสินค้า
ppพอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)
เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย
แข็งกว่าพอลิเอทิลีนทนต่อสารไขมันและ
ความร้อนสูงใช้ทำแผ่นพลาสติถุงพลาสติก
บรรจุอาหารที่ทนร้อน หลอดดูดพลาสติก
เป็นต้น
psพอลิสไตรีน (Polystyrene: PS)
มีลักษณะโปร่งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง
ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควรใช้ทำชิ้น
ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
ใช้สำนักงาน เป็นต้น
sanSAN (styrene-acrylonitrile)
เป็นพลาสติกโปร่งใส ใช้ผลิตชิ้นส่วน เครื่องใช้
ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น
absABS (acrylonitrile-butadiene-styrene)
สมบัติคล้ายพอลิสไตรีน แต่ทนสารเคมีดีกว่า
เหนียวกว่าโปร่งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถาด เป็นต้น
pvcพอลิไวนิล คลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC)
ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร และป้องกันไขมัน
ได้ดีมีลักษณะใส ใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันและไขมันปรุง
อาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์
เบียร์ ใช้ทำแผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง ทำแผ่นแลมิเนต
ชั้นในของถุงพลาสติก
nylonไนลอน (Nylon)
เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวมาก คงทนต่อการเพิ่ม
อุณหภูมิ ทำแผ่นแลมิเนตสำหรับทำถุงพลาสติกบรรจุ
อาหารแบบสุญญากาศ
petพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate: PET) เหนียวมากโปร่งใส ราคาแพง ใช้ทำแผ่นฟิล์มบางๆ
บรรจุอาหาร
pcพอลิ คาร์บอเนต (Polycarbonate: PC)
มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนสูง ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง เป็นรอยหรือคราบอาหาร จับยากใช้ทำถ้วย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็กเทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิดคราบ
และรอยเปื้อนได้ยาก คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่าง
ไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรง
มาก จึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ กล่าวคือ เกิดการเชื่อมต่อข้ามไปมาระหว่างสายโซ่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์ (cross linking among polymer chains)
เหตุนี้หลังจาก พลาสติกเย็นจนแข็งตัวแล้ว จะไม่สามารถทำให้อ่อนได้อีกโดยใช้ความร้อน หากแต่จะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับ การทำพลาสติกชนิดนี้
ให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ ต้องใช้ความร้อนสูง และโดยมากต้องการแรงอัดด้วย เทอร์โมเซตติงพลาสติก ได้แก่

mfdเมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ (melamine formaldehyde)
ทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิดคราบและรอยเปื้อนยาก เมลามีน
ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใช้กันมาก
มีทั้งที่เป็นสีเรียบและลวดลายสวยงาม

pfmฟีนอลฟอร์มาดีไฮต์ (phenol-formaldehyde)
มีความต้านทานต่อตัวทำละลายสารละลายเกลือและน้ำมัน
แต่พลาสติกอาจพองบวมได้เนื่องจากน้ำหรือแอลกอฮอล์
พลาสติกชนิดนี้ใช้ทำฝาจุกขวดและหม้อ
epoxyอีพ็อกซี (epoxy)
ใช้เคลือบผิวของอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน และท่อเก็บก๊าซ
ใช้ในการเชื่อมส่วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรามิก ใช้ใน
การหล่ออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ์ ใช้
ใส่ในส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เส้นใยของท่อ และ
ท่อความดัน ใช้ทำโฟมแข็ง
polyesterพอลิเอสเตอร์ (polyester)
ใช้ทำพลาสติกสำหรับเคลือบผิว ขวดน้ำ เส้นใยฟิล์มและยาง เป็นต้น
urethaneยูรีเทน (urethane)
ชื่อเรียกทั่วไปของเอทิลคาร์บาเมต มีสูตรทางเคมีคือ NH2COOC2H5
polyurethaneพอลิยูรีเทน (polyurethane)
ใช้เป็นกาว และน้ำมันชักเงา พลาสติกและยาง ชื่อย่อคือ PU

home-iconHome