You are here:: เกี่ยวกับเรา บริษัท เคมแฟค จำกัด
 
 
banner01_re1_659_300
ประวัติ
  บริษัท เคมแฟค จำกัด
เราเป็นหนึ่งในตัวแทนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ทางด้านนำเข้าสารเคมีเพื่อการเกษตร บริษัท เคมแฟค จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 68 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-726-2329 โทรสาร.02-328-1196 เป็นเวลานานกว่า 15 ปีที่เราพยายามคิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพในวงการเคมีเกษตรไทยให้ก้าวไกลไปอีกก้าวหนึ่ง จากความมุ่งมั่น ความพยายาม ประกอบกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เด่นชัดของ
ผู้บริหาร ส่งผลให้ บริษัท เคมแฟค จำกัด ได้รับการยอมรับจากวงการเกษตรไทยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังจัดตั้งอีกหนึ่งหน่วยงานเพื่อให้บริการคำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านเกษตร โดยตรงแก่เกษตรกร ตลอดจนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เคมีเกษตรและผู้ที่สนใจทั่วไป โดย นักวิชาการชั้นสูงและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ เราพร้อมทุกๆ ด้านสำหรับงานเกษตร

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
เป็นเวลาอันยาวนานที่เรายึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อมอบให้กับสังคมไทย และเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มีคุณภาพ บริษัท เคมแฟค จำกัด นำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพ มากกว่า 100 ชนิดจากนานาประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการด้านเกษตรกรรม นอกจากนี้แล้วเรามีผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ อีกหลายประเภทเช่น สารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช, สารป้องกันและกำจัดวัชพืช, สารป้องกันและกำจัดเชื้อราพืชและสารป้องกันกำจัดปลวกและแมลงภายในบ้านโดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศชั้นนำต่างๆ อาทิ เช่น อินเดียเยอรมัน เบลเยี่ยม บัลแกเรีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ออสเตรีย อิสราเอล สหรัฐอเมริกา จีน ฯลฯ

วิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินงานGMP-kemfac-cer_tumb
บริษัท เคมแฟค จำกัด ยึดมั่นในนโยบายที่ว่า ความจริงใจในธุรกิจที่มีต่อลูกค้าและความตั้งใจจริงที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ที่ดีงานของธุรกิจเกษตรกรรมไทยในตลาดโลก ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ก่อนถึงมือผู้ใช้ตลาดเป็นสำคัญ และได้จัดตั้งทีมงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมจะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราได้ทำการค้นคว้า ทำการทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และมุ้งเน้นให้เกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกร ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและนโยบายการดำเนินงานที่เด่นชัดตลอดจนประสบการณ์อันยาวนานในวงการของคณะผู้บริหารและทีมงานทุกคนทำให้ บริษัท เคมแฟค จำกัด มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าของเรา เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด

โครงการในอนาตค
จากชื่อเสียงที่สร้างสมมาเป็นเวลายาวนาน บริษัท เคมเทรด จำกัด เป็นที่รู้จักกว้างขวางในวงการ พร้อมกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดที่มาของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ขึ้น เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด เราคำนึงอยู่เสมอที่จะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลพร้อมกับ การก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม นอกจากนี้ บริษัท เคมแฟค จำกัด

ยังตระหนักดีว่าเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทางบริษัทฯ ต้องมีให้กับสังคม บริษัท เคมแฟค จำกัด มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง

   ด้วยปณิธาน อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยให้เทียบเคียงกับมาตรฐานโลกและยกระดับธุรกิจเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ศักยภาพในความเป็นผู้นำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างแท้จริง