You are here:: kemtrade plasticfactory
 
 

logo kemtrade plastic factory ความเป็นมา
บริษัท เคมเทรด จำกัด (โรงงานพลาสติก)
(Kemtrade Plastic Factory)

ช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 ได้เกิดปัญหาขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ที่นำมาบรรจุสารเคมีเกษตร จนทำให้ บริษัทฯ ต่างๆ ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ เหตุการณ์นี้ทำให้ บริษัท เคมเทรด จำกัด นำโดยคุณเกษม ศศิเศรษฐ์ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และได้เล็งเห็นโอกาสที่จะตอบสนองพร้อม ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จึงจัดตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้น

เดือนกรกฎาคม 2555 บริษัท เคมเทรด จำกัด ได้ลงทุนสร้างโรงงาน ณ ซอยเสริมมิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยใช้เงินลงทุนกว่า 40 ล้านบาท ทั้งนี้รวมทั้งจัดหาเครื่องจักรผลิตพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเป่าขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1000 มิลลิลิตร ที่สามารถผลิตขวดแบบ Co-extrusion (Co-ex) และเครื่องเป่าแกลลอนขนาด 4-5 ลิตร เพื่อใช้สำหรับการบรรจุสารเคมีเกษตร และเครื่องฉีดพลาสติกอีก 3 เครื่อง ขนาด 100 ตัน, 350 ตัน และ 480 ตัน สำหรับการผลิตฝาขวด ฝาถัง ถังสีขนาด 4 ลิตร(1 แกลลอน) และ 20 ลิตร(5 แกลลอน) และหลอดบรรจุกาวอะครีลิค สำหรับงานเคมีก่อสร้าง อีกทั้งมีแผนกพิมพ์สกรีน สำหรับพิมพ์งานลงบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งประกอบด้วยเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ 4 สี และ 2 สีอย่างละ 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบกึ่งอัตโนมัติสีเดียว 2 เครื่อง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง


บริษัท เคมเทรด จำกัด (สำนักงานย่อย โรงงานพลาสติก)
เลขที่ 88/88 หมู่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 99 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร.02-183-1037, 091-120-1502  Fax: 02-183-1038