You are here:: Home
 
 
E-mail Print PDF

กิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านบัวแดง จ.นครปฐม

arrow วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 ทาง บริษัท เคมเทรด และ บริษัท เคมแฟค จำกัด ได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านบัวแดง จ.นครปฐม
จากการแนะนำของ คุณ นพดล รุผักชี (ร้านเทวกุลการเกษตร)
โรงเรียนนี้ เปิดมาแล้ว 36  ปี มีชั้น อนุบาล  ถึง ประถมศึกษา 6 จำนวน นร.ทั้งสิ้น 149 คน นร.ชาย 78
คน, นร.หญิง 71 คน ครู ทั้งสิ้น 10 คน กีฬาเด่น คือ ฟุตบอล, ตะกร้อ และ วอลเล่ย์บอล

เหตุผลที่ เลือก รร.นี้ คุณพลัลภ ให้เหตุผลว่า : รร.นี้เป็น รร.ที่ทุรกันดาร ห่างไกล ผู้แนะนำก็เป็นศิษย์เก่าด้วยจึงอยากมีกิจกรรมกับ รร.นี้เพื่อสนับสนุนให้เล่นกีฬาให้มากๆ ผลการทำกิจกรรม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นร.ดีใจกันมาก ประทับใจ สุดท้ายท่าน ผอ.ได้มอบของที่ระลึก ตอบแทนด้วยความยินดีอย่างยิ่ง   
ผลการทำกิจกรรม : ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นร.ดีใจกันมาก ประทับใจ มีการแข่งขันฟุตบอลด้วย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สุดท้ายท่าน ผอ.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตอบแทนด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

กลับหน้าหลัก/Back to Main Page

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นร.ดีใจกันมาก ประทับใจ สุดท้ายท่าน ผอ.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตอบแทนด้วยความยินดีอย่างยิ่ง