You are here:: Home
 
 
E-mail Print PDF

กิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านถนน

arrow เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ทาง บริษัท เคมเทรด และ บริษัท เคมแฟค จำกัด ได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านถนน
จากการแนะนำของ คุณสำเริง กุยรัมย์
โรงเรียนนี้ เปิดมาแล้ว 70 ปี มีชั้น อนุบาล  ถึง ประถมศึกษา 6 จำนวน นร.ทั้งสิ้น 73 คน ครู ทั้งสิ้น 7 คน กีฬาเด่น คือ ฟุตบอล, กิจกรรมออกกำลังเข้าจังหวะ นร.ชนะเลิศประกวด
ฮูล่าฮูป ประจำ จังหวัด                        

เหตุผลที่ เลือก รร.นี้ คุณสำเริง ให้เหตุผลว่า : รร.เป็น รร.ชนบท ขาดแคลนจริงๆ
แต่ นร.ก็มีความกระตือรือล้น มีวินัย และรักกีฬา นร.บางคนมีความใฝ่ฝันจะเป็น นักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งที่ จังหวัด.บุรีรัมย์ มีสโมสรกีฬาอาชีพหลายแห่ง และมี
สนามฟุตบอลมาตรฐาน คือ สนาม ไอโมบาย

ผลการทำกิจกรรม : ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นร.ดีใจกันมาก ประทับใจ ท่าน ผอ.ต้อนรับด้วยการแสดงรำต้อนรับ จากนร. และโชว์การแสดงที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศมา คือ การแสดงฮูล่าฮูป ให้ชม มีผู้ปกครองให้เกียรติมาร่วมงานด้วย
สุดท้ายท่าน ผอ.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตอบแทนด้วยความยินดีอย่างยิ่ง


กลับหน้าหลัก/Back to Main Page